START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Aradidae   >>   Aneurus laevis (Fabricius, 1775)


Aneurus laevis:
Długość ciała 4,5-5,2 mm. Drugi człon czułków dłuższy od pierwszego. Tarczka krótka, jej boki wyraźnie rozszerzające się w kierunku nasady, a podstawa tarczki szersza niż jej długość. Błonka półpokryw drobno nieregularnie rzeźbiona, słabo błyszcząca. Piąty tergit samca w swej środkowej części z wyraźnym wyrostkiem skierowanym ku górze, widocznym nawet przez błonkę półpokryw. Przetchlinki V i VI segmentu odwłoka przesunięte na ich boczną krawędź i zazwyczaj widoczne przy oglądaniu owada z góry. Kapsuła genitalna samca silnie wydłużona i wyraźnie wystająca poza tylną krawędź odwłoka; tylna krawędź odwłoka samicy w swej środkowej części z dwoma wyraźnymi płatkami. Gatunek zachodnio-palearktyczny; spotykany pod korą, a czasami również w gnijącym drewnie wielu gatunków drzew liściastych, w szczególności lipy., buka, dębów oraz brzóz, gdzie żeruje na żyjących tam grzybach. Zimują zarówno osobniki dorosłe, jak i nimfy różnych stadiów.


Na podstawie:
Lis J.A. 2001. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 11. Korowcowate (rozwłakowate) - Aradidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 162 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.