START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Aradidae   >>   Aradus bimaculatus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 11. Korowcowate (rozwałkowate) - Aradidae". J. A. Lis. Toruń 2001.
Aradus bimaculatus:
Tylna część głowy bezpośrednio za oczami nie szersza niż przed oczami; oczy silnie odstające na boki (cecha podrodziny Aradinae); II człon w swej najszerszej części wyraźnie cieńszy lub najwyżej tej samej grubości co szerokość nadustka, znacznie (1,8-2,5 razy) dłuższy od trzeciego, ciemny, nigdy jednolicie białożółty, czasami tylko jego szczytowa część nieco jaśniejsza, jednakowo gruby na całej swej długości, lub najgrubszy w części szczytowej i stopniowo zwężający się ku nasadzie, krótszy niż długość głowy; czułki długie, wyraźnie dłuższe od głowy (jeśli czułki nieznacznie dłuższe od głowy, to nadustek wąski i krótki, sięgający najwyżej nasadowej części II członu czułków); trzeci człon czułków krótszy lub tak długi, jak człon drugi; III człon czułków przynajmniej w swej nasadowej części ciemno ubarwiony ; boczne części przedplecza na całej swej długości jednolicie (ciemno lub jasno) ubarwione; boczne części przedplecza nie rozszerzone i słabo odstające na boki, w zarysie wyraźnie zaokrąglone; boczne krawędzie przedplecza z bardzo drobnymi, czasami ledwo widocznymi ząbkami prawie jednakowej wielkości; boczne części półpokryw w części przedniej silnie rozszerzone i wystające na boki; kłujka dochodzi przynajmniej do bioder przedniej pary odnóży; odnóża nieco jaśniejsze od reszty ciała; paramera masywna, tergit IX samca krótki, płatkowaty; długość ciała 4,5-6,0 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.