START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Aradidae   >>   Aradus conspicuus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 11. Korowcowate (rozwałkowate) - Aradidae". J. A. Lis. Toruń 2001.
Aradus conspicuus:
Tylna część głowy bezpośrednio za oczami nie szersza niż przed oczami; oczy silnie odstające na boki (cecha podrodziny Aradinae); czułki długie, wyraźnie dłuższe od głowy; II człon czułków: w swej najszerszej części wyraźnie cieńszy lub co najwyżej tej samej grubości co szerokość nadustka; do 2,5 razy dłuższy od trzeciego; II człon czułków ciemny, nigdy jednolicie biało żółty, czasami tylko jego szczytowa część nieco jaśniejsza; jednakowo gruby na całej swej długości, lub najgrubszy w części szczytowej i stopniowo zwężający się ku nasadzie; ; III człon czułków przynajmniej w swej nasadowej części ciemno ubarwiony (u Aradus signaticorinis III człon czułków jest wyraźnie całkowicie jednolicie biały lub białożółty); czułki jednolicie ubarwione, stosunkowo cienkie i długie, ich drugi człon prawie cylindryczny, około 1,3-1,5 razy dłuższy od trzeciego; boczne części przedplecza na całej swej długości jednolicie (ciemno lub jasno) ubarwione; bardzo silnie rozszerzone i odstające na boki, w zarysie mniej lub bardziej kanciaste; ciało zarówno u samców, jak i u samic silnie rozszerzające się ku tyłowi; ; boczne części półpokryw w części przedniej silnie rozszerzone i wystające na boki; pary gładkich, błyszczących plamek na tergitach odwłoka bardzo dobrze widoczne, znacznie różniące się od pozostałej powierzchni segmentów, dodatkowo wyraźnie obwałowane; wielkość 8,0-10,3 mm, jeden z największych krajowych przedstawicieli rodzaju Aradus.
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.