START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Aradidae   >>   Aradus corticalis

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 11. Korowcowate (rozwałkowate) - Aradidae". J. A. Lis. Toruń 2001.
Aradus corticalis:
Tylna część głowy bezpośrednio za oczami nie szersza niż przed oczami; oczy silnie odstające na boki (cecha podrodziny Aradinae); czułki wyraźnie dłuższe od głowy; II człon czułków: w swej najszerszej części wyraźnie cieńszy lub najwyżej tej samej grubości co szerokość nadustka, ciemny, nigdy jednolicie biało żółty, czasami tylko jego szczytowa część nieco jaśniejsza; jednakowo gruby na całej swej długości, lub najgrubszy w części szczytowej i stopniowo zwężający się ku nasadzie; wyraźnie (przynajmniej 1,6 razy) dłuższy od trzeciego; III człon czułków przynajmniej w swej nasadowej części ciemno ubarwiony, może być zarówno jednolicie ciemno ubarwiony (czarny, brązowoczarny lub brązowy) wówczas tarczka szeroka, krótka, około 1,2-1,3 razy dłuższa niż jej szerokość u podstawy, jednolicie ciemno ubarwiona, bez dużej jasnej plamy na szczycie, tylnoboczne krawędzie przedplecza wyraźnie jaśniejsze od dysku, żółtobiałe lub żółtobrązowe, nasadowa, rozszerzona część półpokryw z jaśniejszą plamą), jeśli trzeci człon czułków jest dwubarwny, część nasadowa (1/2 lub 2/3) brązowa, brązowoczama lub czarna, część szczytowa (1/2 lub 1/3) wyraźnie żółtobiała lub biała to wówczas podstawowa barwa ciała ciemna z jaśniejszymi plamami; czułki stosunkowo grube, ich drugi człon maksymalnie 2 razy (1,8-2,0) dłuższy od trzeciego; kłujka krótka, sięga najwyżej nieco poza biodra przedniej pary odnóży; boczne krawędzie przedplecza z kilkunastoma dużymi ząbkami; boczne części przedplecza na całej swej długości jednolicie (ciemno lub jasno) ubarwione; nie rozszerzone i słabo odstające na boki, w zarysie wyraźnie zaokrąglone; boczne krawędzie przedplecza z ząbkami różnej wielkości, małymi oraz kilkoma wyraźnie większymi; tylnoboczne krawędzie przedplecza wyraźnie jaśniejsze od dysku, żółtobiałe lub żółtobrązowe; tarczka szeroka, krótka, około 1,2-1,3 razy dłuższa niż jej szerokość u podstawy, jednolicie ciemno ubarwiona, bez dużej jasnej plamy na szczycie; boczne części półpokryw w części przedniej silnie rozszerzone i wystające na boki; nasadowa, rozszerzona część półpokryw z jaśniejszą plamą; kłujka dochodzi przynajmniej do przedniej pary odnóży; długość ciała 5,6-9,0 mm.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.