START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Aradidae   >>   Aradus depressus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 11. Korowcowate (rozwałkowate) - Aradidae". J. A. Lis. Toruń 2001.
Aradus depressus:
Tylna część głowy bezpośrednio za oczami nie szersza niż przed oczami; oczy silnie odstające na boki (cecha podrodziny Aradinae); czułki długie, wyraźnie dłuższe od głowy (jeśli czułki nieznacznie dłuższe od głowy, to nadustek wąski i krótki, sięgający najwyżej nasadowej części II członu czułków); III człon czułków przynajmniej w swej nasadowej części ciemno ubarwiony ; głowa krótka, duża w stosunku do wielkości przedplecza, czarna lub brązowo-czarna; drugi człon w swej najszerszej części wyraźnie cieńszy lub najwyżej tej samej grubości co szerokość nadustka; II człon czułków ciemny, nigdy jednolicie białożółty, czasami tylko jego szczytowa część nieco jaśniejsza, tylko nieznacznie (1,10-1,15 razy) dłuższy od III, w swej szczytowej części najszerszy, lekko zwężający się ku podstawie; pierwszy człon czułków zazwyczaj jaśniejszy niż pozostałe; przednioboczne części przedplecza z dużymi jasnymi plamami, wyraźnie jaśniejszymi od jego tylnej części; dysk przedplecza z czterema podłużnymi żebrami, dwa środkowe widoczne na całej długości, dwa boczne dobrze rozwinięte tylko w swej tylnej części, w przedniej niskie i słabo widoczne; boczne krawędzie przedplecza z drobnymi ząbkami, z których czasami jeden (rzadziej kilka) jest nieco większy od pozostałych; tylna krawędź przedplecza prawie prosta, czasami tylko nieznacznie wcięta na szerokość podstawy tarczki; tarczka czarna lub czarnobrązowa, wydłużona, wąska, w swej 1/3 części nasadowej granulowana, z dwoma owalnymi gładkimi polami, reszta powierzchni tarczki z wyraźnymi, poprzecznymi żeberkami; brzegi tarczki bardzo wysoko podwinięte do góry; boczne części półpokryw w części przedniej silnie rozszerzone i wystające na boki; korium dwubarwne, w swej nasadowej połowie biało żółte lub białe, przy membranie brązowe lub brązowoczarne; błonka jasna, z mniej lub bardziej licznymi ciemniejszymi plamami, czasami prawie cała czarna z nielicznymi białymi plamkami; kłujka dochodzi przynajmniej do bioder przedniej pary odnóży; długość ciała 4,2-6,5 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.