START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Aradidae   >>   Aradus lugubris

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 11. Korowcowate (rozwałkowate) - Aradidae". J. A. Lis. Toruń 2001.
Aradus lugubris:
Tylna część głowy bezpośrednio za oczami nie szersza niż przed oczami; oczy silnie odstające na boki (cecha podrodziny Aradinae); czułki długie, wyraźnie dłuższe od głowy (jeśli czułki nieznacznie dłuższe od głowy, to nadustek wąski i krótki, sięgający najwyżej nasadowej części II członu czułków); III człon czułków krótszy lub tak długi, jak człon drugi; trzeci człon czułków przynajmniej w swej nasadowej części ciemno ubarwiony; II człon w swej najszerszej części wyraźnie cieńszy lub najwyżej tej samej grubości co szerokość nadustka, 1,0-2,5 razy dłuższy od III, ciemno ubarwiony, nigdy jednolicie białożółty, czasami tylko jego szczytowa część nieco jaśniejsza, wyraźnie silnie zwężony w swej części nasadowej; podstawowa barwa ciała szaroczarna lub brązowoczarna; części szczytowe II i III członu czułków, boczne krawędzie przedplecza, część skórzasta półpokryw pomiędzy żyłkami oraz tylne części segmentów odwłoka żółtoszare lub żółtobrązowe; odnóża również nieco jaśniejsze niż reszta ciała; błonka półpokryw szara z ciemnobrązowymi plamami; przedplecze wąskie, mniej więcej tej szerokości co nasada półpokryw, jego boczne krawędzie z drobnymi, ledwo widocznymi ząbkami; żeberka na dysku przedplecza prawie równoległe; tarczka wąska i wydłużona, jej długość wyraźnie większa niż szerokość; ciało wydłużone, o długości 4,5-6,4 mm; boczne części półpokryw w części przedniej słabo lub prawie wcale nie rozszerzone i nie wystające na boki, krawędzie półpokryw na całej długości prawie równoległe; kłujka dochodzi przynajmniej do bioder przedniej pary odnóży;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.