START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Aradidae   >>   Aradus obtectus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 11. Korowcowate (rozwałkowate) - Aradidae". J. A. Lis. Toruń 2001.
Aradus obtectus:
Tylna część głowy bezpośrednio za oczami nie szersza niż przed oczami; oczy silnie odstające na boki (cecha podrodziny Aradinae); czułki wyraźnie dłuższe od głowy; głowa długa z silnie wydłużonym nadustkiem; II człon czułków: (A) w swej najszerszej części wyraźnie cieńszy lub najwyżej tej samej grubości co szerokość nadustka; (B) ciemny, nigdy jednolicie biało żółty, czasami tylko jego szczytowa część nieco jaśniejsza; (C) jednakowo gruby na całej swej długości, lub najgrubszy w części szczytowej i stopniowo zwężający się ku nasadzie; (D) przynajmniej 2,1 razy (2,1-2,3) dłuższy od członu III; III człon czułków: (A) krótszy niż człon drugi; (B) przynajmniej w swej nasadowej części ciemno ubarwiony; (C) dwubarwny, część nasadowa (1/2 lub 2/3) brązowa, brązowoczarna lub czarna, część szczytowa (1/2 lub 1/3) wyraźnie żółtobiała lub biała; boczne części przedplecza na całej swej długości jednolicie (ciemno lub jasno) ubarwione; nie rozszerzone i słabo odstające na boki, w zarysie wyraźnie zaokrąglone; boczne krawędzie przedplecza z ząbkami różnej wielkości, małymi oraz kilkoma (zazwyczaj 4-8) wyraźnymi dużymi ząbkami; przedplecze w swej części środkowej ciemne; jego części boczne wyraźnie jaśniejsze, często nawet białawożółte; boczne części półpokryw w części przedniej silnie rozszerzone i wystające na boki; kłujka długa, sięga przynajmniej do środkowej części śródtułowia; długość ciała 6,6-8,6 mm.
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.