START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Aradidae   >>   Aradus ribauti


Aradus ribauti:
Ubarwienie, kształt i ząbkowanie krawędzi przedplecza oraz proporcje członów czułków wykazują znaczne podobieństwo do Aradus betulae. Głowa nieco dłuższa niż jej szerokość. Czułki są krótsze niż u A. betulae, stanowią około 1,7-1,8 długości ciała. I człon czułków jest najkrótszy, II człon, najdłuższy, jest około 2,2-2,4 razy dłuższy niż segment III, który z kolei jest nieznacznie krótszy od ostatniego członu; szczytowa część przedostatniego członu w 2/3 lub nawet 3/4 jest wyraźnie jasna, biaława. Kłujka sięga do mesosternum. Przedplecze jest około 2,35-2,45 razy dłuższe niż jego szerokość, a jego brzegi są nieregularnie pokryte ząbkami o różnej wielkości. Długość ciała: 6,8-7,8 mm u samców, 8,3-10 mm u samic.
Na podstawie:
"Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 11. Korowcowate (rozwałkowate) - Aradidae". J. A. Lis. Toruń 2001.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.