START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Aradidae   >>   Aradus signaticornis R.F. Sahlberg, 1848


Aradus signaticornis:
Długość ciała 5,0-6,8 mm; jego górna strona słabo urzeźbiona, czarnobrązowa lub czarna, z wyraźnie jednolicie białym lub białożółtym trzecim członem czułków. Drugi człon czułków mniej więcej tej długości co trzeci i czwarty razem wzięte, silnie zwężający się w swej części nasadowej. Przedplecze niezbyt duże, po bokach szeroko zaokrąglone, jego boczne krawędzie prawie bez ząbkowania; podłużne żeberka na dysku dobrze widoczne, środkowe silnie rozwinięte na całej długości, boczne tylko w tylnej części. Tarczka wydłużona, o silnie podniesionych brzegach, oraz z wyraźnym wyniesieniem w 1/3 długości. Część nasadowa półpokryw rozszerzona i podwinięta do góry. Półpokrywy, odwłok i odnóża jednolicie ciemne. Gatunek holarktyczny, odławiany bardzo rzadko, o prawie zupełnie nieznanej biologii; najczęściej spotykany na sosnach, na pożarzyskach leśnych.


Na podstawie:
Lis J.A. 2001. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 11. Korowcowate (rozwłakowate) - Aradidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 162 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.