START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Coreidae   >>   Bathysolen nubilus (Fallén, 1807)


Bathysolen nubilus:
Ciało z obu stron czarno punktowane, barwy od jasno- do ciemnobrązowej, miejscami z czarnymi plamami. Głowa czworokątna, jej długość nieznacznie krótsza od szerokości. Pierwszy człon czułków barwy ciała; drugi szarożółty; trzeci tej samej barwy co drugi, na szczycie czarny i lekko rozszerzony. Przedplecze szersze od swojej długości, w przedniej części z wgłębieniem; przednie kąty nieznacznie wyciągnięte do przodu, zaokrąglone; kąty tylnoboczne przedplecza tępe, nie wystające poza podstawę półpokryw. Krawędź boczna przedplecza w przedniej połowie jasna. Tarczka lekko wklęsła, z czarną plamą pośrodku podstawy i jasnym wierzchołkiem. Listewka odwłoka czarna, z jasnymi plamami pośrodku segmentów. Uda brązowe; golenie żółtobrązowe, w części środkowej rozjaśnione. Długość ciała 5,5-6 mm.
Gatunek spotykany na powierzchni ziemi, pod roślinami, na terenach otwartych o niskiej niezbyt gęstej roślinności. Wykazywany z ciepłych i suchych środowisk. Rośliny żywicielskie to: macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum), lucerna nerkowata (Medicago lupulina), lucerna kolczastostrąkowa (Medicago minima).
Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.