START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Coreidae   >>   Bathysolen nubilus

Na podstawie: "Heteroptera Poloniae 1. Coreoidea. Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae". B. Lis, A. Stroiński, J. Lis. Opole 2008.
Bathysolen nubilus:
Głowa bez podłużnej bruzdy, czasem z podłużnym, niewysokim żeberkiem (podrodzina Pseudophloeinae); głowa czworokątna, jej długość nieznacznie krótsza od szerokości; pierwszy człon czułków barwy ciała; drugi szarożółty; trzeci tej samej barwy co drugi, na szczycie czarny i lekko rozszerzony; przedplecze bez pęcherzykowatych narośli; przedplecze szersze od swojej długości, w przedniej części z wgłębieniem; przednie kąty nieznacznie wyciągnięte do przodu, zaokrąglone; kąty tylnoboczne przedplecza tępe, nie wystające poza podstawę półpokryw. Krawędź boczna przedplecza w przedniej połowie jasna; tarczka lekko wklęsła, z czarną plamą pośrodku podstawy i jasnym wierzchołkiem; wierzchołkowe odcinki ud tylnej pary odnóży zwykle zaopatrzone w kolce (podrodzina Pseudophloeinae); listewka odwłoka czarna, z jasnymi plamami pośrodku segmentów; długość ciała 5,5-6 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.