START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Coreidae   >>   Bothrostethus annulipes (Herrich-Schaeffer, 1835)


Bothrostethus annulipes:
Ciało barwy brązowej, ciemnobrązowej lub niemal czarnej, od spodu rdzawobrunatne, wszędzie czarno punktowane. Tylna krawędź głowy tej samej szerokości co przednia krawędź przedplecza. Nadustek szeroki. Trzy pierwsze człony czułków barwy ciała, pokryte licznymi włoskami; czwarty człon czarny. Przedplecze w części przedniej z czarną plamą w środku i dwiema jaśniejszymi plamami po bokach; przednie kąty przedplecza tępe. Tarczka z czarnym wgłębieniem u podstawy i jasnym wierzchołkiem; krawędzie boczne tarczki wyraźnie ciemniejsze i lekko podniesione. Listewka odwłoka ciemna z małymi jasnymi plamami na krawędzi zewnętrznej segmentów. Uda barwy ciała. Golenie w części środkowej rozjaśnione, u nasady i wierzchołku ciemne. Długość ciała 9-11 mm.
Gatunek kserotermiczny. Rośliny żywicielskie należą do rodziny bobowatych (Fabaceae). Na Ukrainie podawany z traganka długokwiatowego (Astragalus onobrichis), szczodrzeńca (Cytisus sp.), janowca (Genista sp.) oraz żarnowca miotlastego (Sarothamnus scoparius).


Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.