START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Coreidae   >>   Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)


Coreus marginatus:
Ciało barwy od jasno- do ciemnobrązowej, z wierzchu i od spodu jednolicie ubarwione, czarno punktowane. Pierwszy człon czułków dłuższy od głowy, drugi dłuższy od trzeciego; człony drugi i trzeci czerwonawe, czwarty czarny. Nadustek zagięty w dół pod kątem prostym. Przedplecze trapezoidalne, o szerokości około dwukrotnie większej od długości; przednia krawędź przedplecza tak samo szeroka jak tylna krawędź głowy; tylne kąty przedplecza tępe, wydłużone poza podstawę półpokryw i wysoko wysklepione w stosunku do głowy; w przedniej części przedplecza dwie owalne jaśniejsze plamy; przez środek przedplecza biegnie jasna smuga często słabo widoczna. Szczyt tarczki jasny, u niektórych osobników przyciemniony. Listewka odwłoka wyraźne łukowata, brązowa, z czarnym punktowaniem; wewnętrzne krawędzie segmentów listewki z jasną plamą położoną centralnie. Uda brązowe, z kolcokształtnymi guzkami na wewnętrznej stronie; golenie żołtobrązowe, z ciemnymi plamami. Tergity III-VIII barwy pomarańczowej. Długość ciała 10-15 mm.
Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.