START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Coreidae   >>   Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778)


Gonocerus acuteangulatus:
Ciało z wierzchu czerwonobrązowe, jednolicie pokryte czarnymi punktami, od spodu jaśniejsze, szarożółte. Czułki barwy ciała; pierwszy człon dłuższy od głowy, pokryty czarnymi guzkami; drugi człon dłuższy i jaśniejszy od pierwszego; człon trzeci krótszy od drugiego, wyraźnie spłaszczony i rozszerzony. Przedplecze wyraźnie rozszerzone na wysokości kątów bocznych i tam dwukrotnie szersze niż jego krawędź przednia (fot. 16). Tarczka jednobarwna. Listewka odwłoka ciemna, niemal równomiernie pokryta czarnymi punktami, tylko przy krawędziach tylnych segmentów rozjaśniona. Długość ciała 11-16 mm.
Gatunek występuje w Europie (oprócz Skandynawii) oraz w południowo-zachodniej części Azji. Związany jest z drzewami i krzewami liściastymi rosnącymi w prześwietlonych lasach, na ich obrzeżach, w niezbyt gęstych zaroślach, na nasłonecznionych zboczach. Roślinami żywicielskimi są: kruszyna pospolita (Frangula alnus), szakłak pospolity (Rhamnus cathartica), leszczyna pospolita (Corylus avellana), berberys zwyczajny (Berberis vulgaris), śliwa tarnina (Prunus spinosa), róża (Rosa sp.), dąb szypułkowy (Quercus robur), buk (Fagus sylvatica) i jałowiec pospolity (Juniperus communis).
Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.