START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Coreidae   >>   Gonocerus juniperi Herrich-Schaeffer, 1839


Gonocerus juniperi:
Ciało drobniejsze niż u G. acuteangulatus, jaśniejsze, z wierzchu barwy żółtobrązowo-czarnej. Spód ciała jednobarwny, żółty. Głowa z 2 lub 3 ciemnymi smugami. Czułki brązowoczerwone; drugi i trzeci człon zazwyczaj na szczycie ciemniejsze, czarnobrązowe lub czarne; pierwszy człon czułków krótszy od głowy, drugi (na przekroju trójkątny) oraz trzeci spłaszczone i rozszerzone na szczycie. Przedplecze z ciemną smugą biegnącą przez środek; kąty boczne przedplecza nieznacznie wystają za podstawę półpokryw. Środek tarczki jasnożółty, zewnętrzne krawędzie i wierzchołek czarne. Listewka odwłoka jednolicie żółta, wyjątkowo z niewielką czarną plamą przy zewnętrznej krawędzi każdego segmentu. Długość ciała 11-14 mm.
Gatunek zasiedlający środkową i południową Europę, północną część Afryki i Bliski Wschód. Związany głównie z jałowcem (Juniperus communis), na ogół przebywa na roślinach starszych, często na jagodach; znajdowany również na cisie (Taxus baccata), bukszpanie (Buxus sempervirens), sośnie (Pinus sylvestris) i świerku (Picea excelsa).
Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.