START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Coreidae   >>   Spathocera laticornis

Na podstawie: "Heteroptera Poloniae 1. Coreoidea. Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae". B. Lis, A. Stroiński, J. Lis. Opole 2008.


Spathocera laticornis:
Głowa z podłużną bruzdą położoną za nadustkiem (podrodzina Coreinae); nasada czułków z kolcami; kolce po zewnętrznej stronie nasady czułków zawsze obecne; Trzeci człon czułków wyraźnie rozszerzony od 1/4 długości i spłaszczony w części szczytowej; boczne krawędzie przedplecza w przedniej części gładkie, bez kolców; tarczka sercowata z podłużnym żeberkiem; odwłok wyraźnie rozszerzony, boczna listewka odwłoka mniej więcej tak szeroka, jak podstawa tarczki; wierzchołkowe odcinki tylnej pary odnóży bez kolców; golenie III pary odnóży cylindryczne, nie rozszerzone u nasady; boczna listewka odwłoka jednobarwna; czwarty człon około 1,5 raza krótszy niż drugi, ciemnobrązowy lub czarny. Odwłok wyraźnie rozszerzony; długość ciała 5,8-7 mm;Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.