START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Coreidae   >>   Spathocera laticornis (Schilling, 1829)


Spathocera laticornis:
Ciało barwy żółtobrązowej lub brązowej, często z rudym odcieniem. Pierwszy człon czułków barwy ciała, beczułkowaty, nieznacznie trójgraniasty, drugi zwykle nieco jaśniejszy, mniej więcej tej samej długości co pierwszy, ale znacznie od niego węższy, cylindryczny; trzeci człon około 1,5 raza dłuższy niż drugi, rozszerzony ku szczytowi i wyraźnie spłaszczony, od 1/4 długości ciemnobrązowy lub czarny, jego krawędź górna trzykrotnie szersza niż u podstawy; czwarty człon około 1,5 raza krótszy niż drugi, ciemnobrązowy lub czarny. Odwłok wyraźnie rozszerzony, boczna listewka odwłoka mniej więcej tak szeroka, jak podstawa tarczki. Długość ciała 5,8-7 mm.
Gatunek występuje na terenach suchych o podłożu piaszczystym lub gliniastym, często w lasach sosnowych. Związany z gatunkami z rodzaju szczaw (Rumex sp.), ale również z lucerną sierpowatą (Medicago falcata), jasieńcem piaskowym (Jasione montana), wrzosem (Calluna vulgaris), wrzoścem (Erica sp.) oraz bylicą polną (Artemisia campestris).
Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.