START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Coreidae   >>   Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767)


Syromastus rhombeus:
Ciało jednolicie ubarwione, z wierzchu ochrowe lub żołtobrązowe, gęsto czarno punktowane. Spód ciała jaśniejszy, bez czarnego punktowania. Pierwszy człon czułków barwy ciała, czarno punktowany; drugi i trzeci cieńsze od pierwszego, żółte lub żółtoczerwone, bez czarnego punktowania; czwarty człon zgrubiały, pokryty dłuższymi włoskami, barwy czarnej (rozjaśniony w części szczytowej i u podstawy). Głowa podłużna, jej długość większa od szerokości. Przednia część przedplecza z dwiema owalnymi, jasnymi plamami; boczne krawędzie jasne, delikatnie karbowane, w części tylnej wyraźnie spłaszczone i podgięte ku górze; przednie kąty wyciągnięte do przodu, spiczasto zakończone; tylne kąty wydłużone poza podstawę półpokryw, zaostrzone. Tylna krawędź przedplecza prosta lub z wcięciem. Zewnętrzna krawędź przykrywki z jasnym pasem. Listewka odwłoka romboidalna, najszersza w czwartym segmencie, z jasnymi plamami na krawędzi wewnętrznej. Odnóża jednolicie żółte. Tylne uda od strony wewnętrznej z czarną pręgą, nieraz słabo widoczną. Długość ciała 9-11 mm.
Gatunek ten występuje na terenach suchych, nasłonecznionych; najczęściej spotykany na roślinach zielnych, na łąkach, ale również w lasach, gdzie często przebywa na brzozie (Betula sp.). Podstawowe rośliny żywicielskie należą do rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae) - piaskowiec macierzankowy (Arenaria serpyllifolia), rogownica (Cerastium sp.), goździk (Dianthus sp.) oraz lepnica (Silene sp.). Znajdowany był również na szczawiu (Rumex acetosa), poziomce (Fragaria sp.), malinie właściwej (Rubus idaeus), przytulii północnej (Galium boreale), przytulii pospolitej (G. mollugo), koniczynie krwistoczerwonej (Trifolium incarnatum), koniczynie białej (T. repens), koniczynie łąkowej (T. pratense), wilczomleczu sosnce (Euphorbia cyparissias) oraz wilczomleczu lancetowatym (E. esula).




Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.