START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Coreidae   >>   Ulmicola spinipes (Fallén, 1807)


Ulmicola spinipes:
Ciało barwy rdzawobrunatnej, czarno punktowane, od spodu jaśniejsze. Głowa z trzema jasnożółtymi pasami. Czułki z licznymi przylegającymi włoskami. Pierwszy człon czułków ciemnobrązowy; drugi i trzeci czerwonobrązowy; czwarty czarny. Przednia część przedplecza z jasną plamą, przednie kąty przedplecza proste; tylnoboczne kąty zaokrąglone. Tarczka jasnobrązowa, boki lekko łukowate. Krawędź boczna przykrywki białożółta. Listewka odwłoka brunatna, rozjaśniona w części środkowej segmentów. Uda barwy ciała, golenie żółtobrązowe. Uda III pary odnóży z pojedynczym kolcem. Długość ciała 7,5-9 mm.
Gatunek mezofilny, występujący na terenach otwartych i leśnych. Wykazany z następujących roślin: koniczyny (Trifolium sp.), lucerny (Medicago sp.), komosy (Chenopodium sp.), wrzośca (Erica sp.), brzozy (Betula sp.), leszczyny (Corylus sp.), olszy (Alnus sp.).


Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.