START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Cydnidae   >>   Byrsinus flavicornis

Na podstawie: "Heteroptera Poloniae 2. Pentatomoidea 1. Acanthosomidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutteleridae, Thereocoridae". J. A. Lis, B. Lis, D. Ziaja, Opole 2012.
Byrsinus flavicornis:
Krawędzie głowy ze szczecinkami oraz z grubymi kolcami; głowa z dwoma długimi cienkimi szczecinkami na szczycie nadustka, oraz z rzędem 6-9 kolców i 6-10 szczecinek między nimi na brzegach każdego policzka; boczne krawędzie przedplecza z wyraźnymi długimi szczecinkami (podrodzina Cydninae); tarczka wydłużona, o podstawie znacznie węższej niż jej długość, szczyt tarczki sięga wyraźnie za połowę odwłoka; krawędzie półpokryw z rzędem 20-30 długich szczecinek; płaszczyzny parowania (ewaporatoria) na pleurycie śródi zatułowia bardzo małe, słabo widoczne, otaczające tylko ujście gruczołu zapachowego; szczyt nadustka bez kolców, jedynie z parą długich szczecinek; długość ciała 2,5-4,0 mm.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.