START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Cydnidae   >>   Cydnus aterrimus

Na podstawie: "Heteroptera Poloniae 2. Pentatomoidea 1. Acanthosomidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutteleridae, Thereocoridae". J. A. Lis, B. Lis, D. Ziaja, Opole 2012.
Cydnus aterrimus:
Krawędzie głowy bez grubych kolców, tylko ze szczecinkami; boczne krawędzie przedplecza z wyraźnymi długimi szczecinkami (podrodzina Cydninae); tarczka krótka, o podstawie tak szerokiej lub szerszej niż jej długość, szczyt tarczki sięga w okolice połowy długości odwłoka; ciało o długości 8,0-13,0 mm; półpokrywy z sinusoidalnie wygiętą tylną krawędzią korium, membrana zazwyczaj mlecznobiała, czasami lekko brązowa; szczytowa część nadustka zakryta przez policzki, na których zewnętrznym brzegu po każdej stronie nadustka występuje rząd 4-6 długich szczecinek;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.