START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Cydnidae   >>   Legnotus limbosus

Na podstawie: "Heteroptera Poloniae 2. Pentatomoidea 1. Acanthosomidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutteleridae, Thereocoridae". J. A. Lis, B. Lis, D. Ziaja, Opole 2012.
Legnotus limbosus:
Boczne krawędzie przedplecza i krawędzie głowy bez wyraźnie widocznych długich szczecinek (podrodzina Sehirinae); głowa z silnie odstającymi oczami, zagłębionymi w niej najwyżej jedną trzecią swojej szerokości (u pozostałych rodzajów podrodziny Sehirinae oczy wciśnięte w boczne krawędzie głowy przynajmniej na głębokość połowy swojej szerokości); tarczka zawsze znacznie dłuższa niż szerokość jej podstawy (podrodzina Sehirinae); zewnętrzna krawędź korium z szerokim mlecznobiałym, żółtobrązowym, lub jasnobrązowym pasem, obejmującym niepunktowaną żyłkę kostalną i część punktowanej powierzchni korium; jaśniejszy pas sięga prawie do błonki półpokryw; nadustek znacznie krótszy od policzków, pomiędzy którymi tworzy się wyraźna szeroka szczelina; długość ciała 3,3-5,1 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.