START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Cydnidae   >>   Legnotus picipes

Na podstawie: "Heteroptera Poloniae 2. Pentatomoidea 1. Acanthosomidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutteleridae, Thereocoridae". J. A. Lis, B. Lis, D. Ziaja, Opole 2012.
Legnotus picipes:
Boczne krawędzie przedplecza i krawędzie głowy bez wyraźnie widocznych długich szczecinek (cecha podrodziny Sehirinae); głowa z silnie odstającymi oczami, zagłębionymi w niej najwyżej jedną trzecią swojej szerokości (u pozostałych rodzajów podrodziny Sehirinae oczy wciśnięte w boczne krawędzie głowy przynajmniej na głębokość połowy swojej szerokości); tarczka znacznie dłuższa niż szerokość jej podstawy (cecha podrodziny Sehirinae); jasny pas na zewnętrznej krawędzi korium obejmuje tylko żyłkę kostalną, sięgając najwyżej do 2/3 jej długości i czasami niewiele różni się barwą od reszty korium (u L. limbosus jaśniejszy pas sięga prawie do błonki półpokryw); nadustek tylko nieznacznie krótszy od policzków, wyraźnie zwężający się ku przodowi, a czasami nawet całkowicie zakryty na szczycie przez policzki (u L. limbosus nadustek znacznie krótszy od policzków); długość ciała 3,0-4,3 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.