START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Heterogastridae   >>   Platyplax salviae

Na podstawie: "Faune de France, tom 84. Heteropteres Lygaeidae Euro-Mediterraneens. J. Pericart", Paris 1998.Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.