START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)
PLUSKWIAKI ¦WIATA (TRUE BUGS OF THE WORLD)

Microphysidae   >>   Loricula exilis (Fallén, 1807)Uwagi do rozmieszczenia:
Stanowisko z Dziewiczej Góry (Kasprowicz 1963) odnosi się w rzeczywisto¶ci do przedstawiciela rodzaju Orius sp. (Gierlasiński 2024).Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2024.