START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)
PLUSKWIAKI ŚWIATA (TRUE BUGS OF THE WORLD)

Nabidae   >>   Nabis brevis Scholtz, 1847Do identyfikacji gatunków z rodzaju Nabis niezbędna jest w niektórych przypadkach analiza budowy paramer samców.

Nabis brevis:
N. brevis jest gatunkiem mezofilnym, zasiedlającym dość szeroki zakres siedlisk. Nimfy i osobniki dorosłe pozostają blisko powierzchni gleby i preferują głębsze warstwy roślinności. Dorosłe osobniki zimują, a wiosną składają jaja w dolnych partiach źdźbeł trawy; zaobserwowano również składanie jaj na roślinach zielnych. Nimfy można znaleźć od końca maja do sierpnia, a dorosłe owady nowego pokolenia pojawiają się pod koniec lipca lub na początku sierpnia. Osobniki N. brevis są aktywne w łagodnych temperaturach nawet zimą. Podczas rozwoju występuje pięć stadiów larwalnych. Długość ciała 5,6-6,2 mm;

Fig. 24. (za Gierlasiński i in. 2020):Na podstawie:
Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. Monographs of the Upper Silesian Museum 17: 1–100. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.4159311.
Péricart J. 1987. Hemipteres Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. Faune de France 71: 185 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023.