START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Nabidae   >>   Nabis ericetorum Scholtz, 1847Do identyfikacji gatunków z rodzaju Nabis niezbędna jest w niektórych przypadkach analiza budowy paramer samców.

Nabis ericetorum:
Związany z wrzosowiskami o zmiennej wilgotności. Polifag, który żeruje na gąsienicach motyli, larwach chrząszczy Lochmaea suturalis (Thomson, 1866), Ulopa reticulata (Fabricius, 1794) i pluskwiakach, m.in. Orthotylus ericetorum (Fallén, 1807). Imago zimują. Hibernujące dorosłe osobniki mogą również stać się aktywne w miesiącach zimowych, jeśli temperatura wzrośnie. Kopulację obserwowano jesienią (od września) i wiosną (od kwietnia). Składanie jaj, które zwykle ma miejsce w pierwszej połowie maja, odbywa się w łodygach traw, ale także na roślinach siedliskowych (Calluna vulgaris, Erica tetralix). Nimfy można znaleźć od końca maja do września. Podczas rozwoju występuje pięć stadiów larwalnych. Nowe pokolenie dorosłych pojawia się około połowy sierpnia. Długość ciała 6,0-7,5 mm.

Fig. 24. (za Gierlasiński i in. 2020):Na podstawie:
Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. Monographs of the Upper Silesian Museum 17: 1–100. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.4159311.
Péricart J. 1987. Hemipteres Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. Faune de France 71: 185 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023.