START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Nabidae   >>   Nabis limbatus Dahlbom, 1851
Do identyfikacji gatunków z rodzaju Nabis niezbędna jest w niektórych przypadkach analiza budowy paramer samców.

Nabis limbatus:
Brak długich włosków na głowie, tułowiu i odwłoku; boki głowy za oczami prawie równoległe; zewnętrzne kąty tarczki z błyszczącą półokrągłą powierzchnią; formy na ogół krótkoskrzydłe, u rzadko znajdowanych długoskrzydłych brak czarnych punktów na tylnej części korium; golenie pierwszej pary nóg z nieznacznym rozszerzeniem; uda długie, umiarkowanej grubości, bez ząbków i stożkowatego rozszerzenia od spodu; szerokość listewki odwłoka większa od grubości uda trzeciej pary nóg; tergity odwłoka żółtawe z podłużnymi dwoma lub trzema wąskimi ciemnymi paskami; długość ciała 7,2-9,0 mm;
Na podstawie:
Cmoluchowa A. 1978. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa, nr 108 serii kluczy, 43 ss.
Péricart J. 1987. Hemipteres Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. Faune de France 71: 185 ss.
Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. Monographs of the Upper Silesian Museum 17: 1–100. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.4159311.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023.