START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Nabidae   >>   Nabis punctatus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978.


Do identyfikacji gatunków z rodzaju Nabis niezbędna jest w niektórych przypadkach analiza budowy paramer samców.


Nabis punctatus:
Brak długich włosków na głowie, tułowiu i odwłoku; trzeci człon czułków prawie tak długi lub nieco dłuższy niż szerokość tylnej krawędzi przedplecza; tarczka bez błyszczących powierzchni w zewnętrznych kątach.; formy długoskrzydłe lub o półpokrywach niewiele krótszych od odwłoka; na żyłce w tylnej części korium występują trzy wyraźne czarne punkty; golenie pierwszej pary nóg z nieznacznym rozszerzeniem.; uda długie, umiarkowanej grubości, bez ząbków i stożkowatego rozszerzenia od spodu; tergity odwłoka jednobarwne; paramery jak na rys. 52 h (za Pericart 1987); dlugość: 6,4-8,7 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.