START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Pentatomidae   >>   Carpocoris fuscispinus


Carpocoris fuscispinus:
Długość ciała 10,5-14,0 mm. Ubarwienie zmienne, zazwyczaj przykrywka (corium) bardziej brązowa od pozostałych części ciała, ale często spotyka się również osobniki prawie całkowicie oliwkowobrązowe lub źółtobrązowe. Boczne krawędzie głowy ze smugami czarnych punktów; pas ciemnych punktów czasami widoczny również w środkowej części głowy. Przednia krawędź przedplecza bardzo głęboko wcięta, jego boczne rogi z wyraźną plamą czarnych punktów, przechodzących do tyłu w czarną smugę; krawędzie przed bocznymi rogami bez czarnego punktowania. W nasadowej części przedplecza mniej lub bardziej widoczne plamy czarnych punktów. Tarczka przynajmniej u nasady z czarnymi punktami, jej powierzchnia, z wyjątkiem wierzchołka, prawie jednolicie silnie wypukła z mniej lub bardziej widocznym wgłębieniem w kształcie litery Y. Przykrywka (corium) dłuższa od tarczki; błonka półpokryw biaława, czasami lekko zbrązowiona, wyraźnie wystająca za wierzchołek odwłoka. Listewka brzeżna odwłoka jasna z licznymi czarnymi punktami, tworzącymi ciemne plamy w przedniej i tylnej części każdego segmentu, czasami czarne punkty rozmieszczone prawie równomiernie. Odnóża jasne, wcale lub słabo puktowane bardzo drobnymi punkcikami. Paramera z dwoma ciemnymi zębami na dolnej krawędzi hypofizy, jej górna krawędź równomiernie zaokrąglona. Gatunek zachodniopalearktyczny, polifagiczny, pospolity w całej Polsce; zasiedla głównie różnego typu zbiorowiska łąkowe i ruderalne. często spotykany w agrocenozach, ale nie wyrządzający tam żadnych szkód. Zimuje imago; po przezimowaniu pierwsze osobniki pojawiają się już pod koniec kwietnia. Imago nowego pokolenia można spotkać już od lipca, ale czasami nimfy piątego stadium występują jeszcze w sierpniu. Przy sprzyjających warunkach pogodowych dorosłe osobniki można w naszym kraju odławiać jeszcze w połowic października.
Na podstawie:
Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.