START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Pentatomidae   >>   Chlorochroa pinicola


Chlorochroa pinicola:
Długość ciała 11,0-14,0 mm. Bardzo podobny do poprzedniego gatunku, ale nieco większy, o bardziej oliwkowej barwie ciała i mniej wypukłej stronie grzbietowej. Boczne krawędzie przedplecza, nasada półpokryw, wierzchołek tarczki oraz obrzeżenie listewki brzeżnej odwłoka wyraźnie białożółte, rzadziej żółte; punkty na brzusznej i grzbietowej stronie ciała bardzo często ciemne. Czułki czarne, tylko pierwszy ich człon zielonawy. Kłujka długa, jej koniec wyraźnie przekracza tylną krawędź trzeciego (drugiego widocznego) segmentu odwłoka, a jej drugi człon prawie sięga bioder drugiej pary odnóży. Odnóża oliwkowe lub oliwkowobrązowe, silnie owłosione; drugi i trzeci człon stóp czarne, czasami również, końce goleni i pierwszy człon stóp wyraźnie ciemniejsze. Gatunek europejski, troficznie związany przede wszystkim z sosną Pinus sylvestris, chociaż czasem spotykany także na świerku Picea abies, i jodle Abies alba. Nimfy wszystkich stadiów wysysają igły oraz młode pędy, a dorosłe owady nasiona wiszących szyszek. Zimuje imago; na wiosnę pierwsze osobniki pojawiają się w połowie marca, a dorosłe nowego pokolenia zazwyczaj od połowy sierpnia. W Polsce rzadszy od poprzedniego gatunku, znany z około trzydziestu stanowisk rozrzuconych po całym kraju.
Na podstawie:
Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.