START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Pentatomidae   >>   Eurydema dominulus


Eurydema dominulus:
Długość ciała 5,5-8,0 mm. Ubarwienie od żółtopomarańczowego do krwistoczerwonego; górna strona ciała z licznymi bezbarwnymi i nielicznymi czarnymi punktami, strona brzuszna z dużymi owalnymi czarnymi plamami, tworzącymi trzy rzędy biegnące wzdłuż całego ciała. Głowa zazwyczaj całkowicie czarna, tylko jej krawędzie nieznacznie jaśniejsze. Przedplecze z sześcioma wyraźnie oddzielonymi od siebie czarnymi plamami, rzadko plamy w tylnej części łączą się ze sobą. Tarczka z dużą, półokrągłą plamą u nasady, widoczną nawet u osobników o zredukowanym czarnym rysunku na górnej stronie ciała; przed szczytem wierzchołka tarczki przy jego bocznych krawędziach dwie mniejsze, czasami bardzo małe plamy. Międzykrywka (clavus) zawsze całkowicie czarna; mesocorium z jedną dużą nieregularną plamą i jedną małą, okrągłą plamką w pobliżu błonki; zewnętrzna część przykrywki (exocorium) jednolicie jasna, bez czarnych plam. Listewka brzeżna odwłoka jasna z dobrze widocznymi czarnymi plamami przy przednich krawędziach segmentów; grzbietowa strona odwłoka prawie cała jasna, z wyjątkiem dużej ciemnej plamy w tylnej części. Odnóża prawie całkowicie czarne, dolna strona ud zazwyczaj z jaśniejszymi podłużnymi plamami; golenie bardzo rzadko jaśniejsze w swej środkowej części. Gatunek eurosyberyjski, bytujący w różnego typu wilgotnych zbiorowiskach łąkowych, gdzie żyje przede wszystkim na roślinach z rodziny Brassicaceae i Apiaceae. Często spotykany także w dolinach rzek, na polanach leśnych oraz na wilgotnych obrzeżach lasów na krzewinkach i krzewach, a także na niskich drzewach. Zimują osobniki dorosłe; w warunkach klimatycznych Europy środkowej ma prawdopodobnie dwa pokolenia w roku. W Polsce występuje pospolicie na całym obszarze kraju.
Na podstawie:
Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.