START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Pentatomidae   >>   Eurydema oleracea


Eurydema oleracea:
Długość ciała 5,0-7,5 mm. Gatunek o bardzo zmiennym rysunku ciała, występujący w wielu formach barwnych. Podstawowe ubarwienie od białego, poprzez żółtopomarańczowe do krwistoczerwonego, ale duże czarne plamy na górnej powierzchni ciała powodują, że owad wydaje się prawie cały czarny, zazwyczaj dodatkowo metalicznie zielonkawy, z niewielkimi kolorowymi plamami. Brzuszna strona z trzema mniej lub bardziej wyraźnymi rzędami ciemniejszych plam, często prawie jednolicie czarna. Głowa zazwyczaj całkowicie czarna, tylko jej krawędzie, a czasami również wierzchołek nadustka nieznacznie jaśniejsze. Przedplecze z dwoma dużymi czarnymi plamami, o zmiennej wielkości i kształcie oraz różnej odległości od siebie. Tarczka z bardzo zmiennym rysunkiem, od prawie całej czarnej z jaśniejszym wierzchołkiem, do jasnej z dużą czarną plamą w części nasadowej i dwoma, zazwyczaj połączonymi ze sobą, plamami przed szczytem wierzchołka. Przykrywka prawie całkowicie czarna, zazwyczaj z dużą jasną wydłużoną plamą w tylnej części mesocorium i wąskimi jasnymi krawędziami bocznymi, a czasami również jasną całą przednią połową exocorium. Listewka brzeżna odwłoka słabo widoczna, zazwyczaj zakryta przez półpokrywy, jasna z dobrze widocznymi czarnymi plamami; górna strona odwłoka cała czarna. Uda od prawie całkowicie czarnych do jasnych z czarnymi plamami i punktami; golenie rzadko całe czarne, zazwyczaj jaśniejsze w swej środkowej części. Gatunek palearktyczny, związany z ponad pięćdziesięcioma gatunkami roślin z rodziny Brassicaceae i występujący wszędzie tam, gdzie rośliny te rosną. Można go spotkać w bardzo różnych biotopach, zarówno naturalnych, jak i typowo sztucznych (np. ogrody warzywne, trawniki, zarośnięte śmietniska, hałdy. itp.). Gatunek występujący pospolicie na terenie całego kraju, należy do najczęściej odławianych przedstawicieli tarczówkowatych. Zimują osobniki dorosłe, które przeżywają czasami aż do sierpnia, a że imago nowego pokolenia pojawiają się już w czerwcu, to przez pewien okres czasu dorosłe osobniki starej i nowej generacji współbytują ze sobą w tych samych biotopach.
Na podstawie:
Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.