START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Pentatomidae   >>   Eurydema ornata


Eurydema ornata:
Długość ciała 7,0-9,0 mm. Ubarwienie od pomarańczowożółtego do czerwonego; górna strona ciała z licznymi bezbarwnymi, oraz licznymi nieco ściemnionymi punktami; strona brzuszna jasna, w środku odwłoka zazwyczaj z dużą czarną plamą, a po bokach przy przetchlinkach z rzędem małych czarnych plamek; czasami środkowa duża plama niejednolita, a nawet tylko nieznacznie zaznaczona (u osobników o silnie zredukowanym czarnym rysunku ciała). Głowa prawie całkowicie czarna z jaśniejszymi krawędziami, albo z wyraźnie jaśniejszą, a czasami nawet całkowicie jasną środkową częścią policzków. Przedplecze z sześcioma wyraźnie oddzielonymi od siebie dużymi plamami, plamy w przedniej połowie zawsze wyraźnie widoczne, plamy w tylnej części często zredukowane, czasami tylko w postaci kilku ciemniejszych punktów. Nasada tarczki z dużą, półokrągłą plamą, wyraźnie zwężającą się, a czasami nawet rozdwojoną na końcu, boczne kąty nasady tarczki często również wąsko czarne; dwie plamy przed szczytem wierzchołka tarczki przy jego bocznych krawędziach mniej lub bardziej widoczne, czasami nieobecne. Międzykrywka (clavus) prawie zawsze całkowicie czarna, jedynie jej szczytowa część czasami lekko jaśniejsza; mesocorium z dużą czarną, nieregularną, często zredukowaną i rozerwaną na dwie części plamą, oraz z jedną małą, czarną okrągłą plamką w pobliżu błonki; zewnętrzna część przykrywki (exocorium) jasna, z mniej lub bardziej wyraźną czarną plamą, jedynie u osobników o silnie zredukowanym czarnym rysunku ciała exocorium może być całkowicie jasne, jak u E. dominulus. Listewka brzeżna odwłoka z dobrze widocznymi czarnymi plamami przy przednich krawędziach segmentów, rzadziej całkowicie jasna, bez czarnych plam; grzbietowa strona odwłoka całkowicie czarna. Uda mniej lub bardziej jasne, z dużymi czarnymi plamami, golenie czarne z jaśniejszą częścią środkową, rzadko całe odnóża jednolicie czarne. Gatunek palearktyczny, znany z całej Polski. Pokarmowo związany z przedstawicielami rodziny Brassicaceae. Zimują owady dorosłe. W południowych regionach Europy gatunek ma dwa pokolenia w roku, w naszym kraju tylko jedno. Dorosłe osobniki nowego pokolenia można spotkać od lipca do sierpnia, a czasami jeszcze we wrześniu.
Na podstawie:
Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.