START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Pentatomidae   >>   Eurydema rotundicollis

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae". J. Lis. Toruń 2000.
Odróżnienie E. fieberi od E. rotundicollis wymaga analizy budowy aparatu kopulacyjnego samca (rys. 64-67, za Lis J. 2000).

Eurydema rotundicollis:
Kłujka (labium) na całej długości cienka, jej pierwszy człon zaczyna się daleko od przedniej krawędzi głowy i przedniej krawędzi bukuli (podrodzina Pentatominae); boczne części głowy, przedplecza i nasady półpokryw nie spłaszczone i nie rozszerzone; boczne krawędzie przedplecza w formie żebra, mniej lub bardziej wyraźnie oddzielonego od reszty przedplecza; tarczka zakrywa nie więcej niż dwie trzecie odwłoka, a jeśli jest dłuższa (Podopinae), to szerokość tarczki jest mniejsza niż tylna krawędź przedplecza; tarczka mniej lub bardziej trójkątna, sięgająca środka lub nieco za środek długości odwłoka, zakrywająca niewielką część półpokryw; zewnętrzna część przykrywki (exocorium) przynajmniej w dwóch trzecich czarna; golenie nóg bez długich i mocnych kolców; stopy trójczłonowe; trzeci (drugi widoczny) sternit odwłoka bez skierowanego do przodu wyrostka; śródpiersie bez bruzdy pomiędzy biodrami nóg środkowej pary, ale za to z mniej lub bardziej wyraźnym żebrem; zabarwienie ciała jaskrawe, jego górna strona czerwona, pomarańczowa, żółta lub biała z wyraźnym czarnym rysunkiem; mesocorium z dwoma jaśniejszymi plamami, jedną trójkątną w jego części środkowej, a drugą wydłużoną w części tylnej; grzbietowa strona odwłoka częściowo czerwona; otwory gruczołów zapachowych na pleurytach zatułowia małe, słabo widoczne, umiejscowione w pobliżu bioder, bez dodatkowych struktur wyprowadzających, powierzchnia otaczająca otwór błyszcząca, lub tylko w części matowa; środkowa część kapsuły genitalnej u samców w formie płytki z głębokim i szerokim zaokrąglonym wcięciem na grzbietowej krawędzi i silnie odstającymi bocznymi rogami (rys. 65), górne krawędzie bocznych części kapsuły genitalnej wyraźnie wcięte w środku (rys. 65); górna krawędź hypofizy w paramerze samca silnie zakrzywiona (rys. 67); długość ciała 7.5-8,5 mm;

Rysunki za Lis J. 2000:

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.