START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)
PLUSKWIAKI ŚWIATA (TRUE BUGS OF THE WORLD)

Pentatomidae   >>   Eurydema rotundicollis (Dohrn, 1860)Odróżnienie E. fieberi od E. rotundicollis wymaga analizy budowy aparatu kopulacyjnego samca (rys. 64-67, za Lis J. 2000).

Eurydema rotundicollis:
Długość ciała 7.5-8,5 mm. Gatunek występujący głównie w górskich regionach południowej Europy, gdzie związany jest przede wszystkim ze smagliczką Alyssum saxatile i pleszczotką górską Biscutella laevigata. W Polsce bardzo rzadki, stwierdzony do tej pory tylko w Ojcowie, Pieninach i w Tatrach. W kształcie, ubarwieniu oraz zmienności czarnego rysunku na górnej stronie ciała identyczny z poprzednim gatunkiem. Samice obu gatunków są właściwie nie do odróżnienia, chyba, że odłowione in copula wraz z samcami, które w warunkach Europy Środkowej można rozróżnić na podstawie cech podanych w kluczu. Występowanie jednak dosyć dużej zmienności w obrębie samczych aparatów kopulacyjnych oraz obecność form pośrednich (szczególnie u osobników z regionów położonych wysoko w górach w północnej części basenu Morza Śródziemnego) powoduje, że wielu heteropterologów uznaje go za podgatunek E. fieberi, a niektórzy nawet za jego synonim.

Rysunki za Lis J. 2000:

Na podstawie:
Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023.