START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Pentatomidae   >>   Graphosoma italicum

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae". J. Lis. Toruń 2000.
Graphosoma italicum:
Czułki zazwyczaj całe czarne, czasami mniej lub bardziej czerwonawe; ich drugi człon wyraźnie dłuższy od trzeciego; tarczka zakrywa nie więcej niż dwie trzecie odwłoka, a jeśli jest dłuższa (Podopinae), to szerokość tarczki jest mniejsza niż tylna krawędź przedplecza; tarczka szeroko językokształtna, sięgająca lub prawie sięgająca końca odwłoka, zakrywająca znaczną część półpokryw; przednioboczne krawędzie przedplecza bez wyrostków; ciało w czarne i czerwone podłużne pasy; ciało 8,0-12,0 mm długości; stopy trójczłonowe; golenie nóg bez długich i mocnych kolców; dolna strona ciała jasnoczerwona, z licznymi czarnymi plamami;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.