START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Pentatomidae   >>   Halyomorpha halys


Halyomorpha halys:
Halyomorpha halys można odróżnić od Rhaphigaster nebulosa (mającą podobny rozmiar) poprzez brak wyrostka brzusznego, obecność 3 do 5 jasnych plam na przedniej krawędzi tarczki (scutellum), prążkowaną membranę (u R. nebulosa ta część półpokryw jest pokryta kropkami) oraz rozmieszczenie białych pierścieni na czułkach, obecnych jedynie na dwóch ostatnich członach (u R. nebulosa białe pierścienie występują na trzech ostatnich członach, zawsze u ich nasady).

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.