START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Pentatomidae   >>   Jalla dumosa


Jalla dumosa:
Długość ciała 11,0-15,0 mm. Głowa czarna, z podłużnym, jasnym i niepunktowanym pasem, ciągnącym się w tył przez przedplecze i tarczkę; nadustek wolny, tak długi jak policzki, lub nieznacznie od nich dłuższy; czułki czarne, ich drugi człon nieznacznie dłuższy od trzeciego. Przednia część przedplecza wyraźnie ciemniejsza od tylnej; oprócz środkowego podłużnego pasa, także boczne krawędzie przedplecza jasne i bez punktowania. Tarczka z głębokimi czarnymi jamkami w swych przedniobocznych kątach; oprócz środkowego podłużnego pasa, u nasady tarczki dwie niepunktowane i wyraźnie jaśniejsze plamy. Przykrywka (corium) dłuższa od tarczki; błonka półpokryw ciemnobrązowa lub brązowoczama. Listewka brzeżna odwłoka na przemian z ciemniejszymi (czarnymi lub czamobrązowymi) i jaśniejszymi (żółtymi lub czerwonymi) pasami, rzadko prawie jednolicie ciemna. Odnóża czarne, golenie w środkowej części z jasnym (żółtym lub czerwonym) pasem. Gatunek palearktyczny, ciepłolubny, związany ze zbiorowiskami roślinnymi, głównie typu muraw kserotermicznych i piaskowych, rosnących na skałach wapiennych, czy wulkanicznych, oraz na rozległych terenach piaszczystych. Bardzo rzadko spotykany na drzewach i krzewach. Zimują osobniki dorosłe, zazwyczaj w skupiskach po kilkanaście, lub kilkadziesiąt osobników; po przezimowaniu, czasami już w kwietniu dochodzi do kopulacji. Imago nowego pokolenia pojawiają się w lipcu i można je spotkać aż do końca sierpnia rzadko później. Gatunek typowo drapieżny, odżywiający się głównie gąsienicami motyli, a rzadziej larwami chrząszczy; czasami wysysa również martwe owady.
Na podstawie:
Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.