START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Pentatomidae   >>   Neottiglossa leporina

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae". J. Lis. Toruń 2000.


Neottiglossa leporina:
Kłujka (labium) na całej długości cienka, jej pierwszy człon zaczyna się daleko od przedniej krawędzi głowy i przedniej krawędzi bukuli (podrodzina Pentatominae); boczne części głowy nie spłaszczone i nie rozszerzonegłowa krótsza, jej długość nieznacznie większa niż szerokość; drugi człon czułków wystaje poza szczyt głowy; tarczka zakrywa nie więcej niż dwie trzecie odwłoka, a jeśli jest dłuższa (Podopinae), to szerokość tarczki jest mniejsza niż tylna krawędź przedplecza; tarczka mniej lub bardziej trójkątna, sięgająca środka lub nieco za środek długości odwłoka, zakrywająca niewielką część półpokryw; tarczka znacznie dłuższa od przykrywki, w swej tylnej połowie mniej więcej tej szerokości, co część nasadowa; boczne części przedplecza i nasady półpokryw nie spłaszczone i nie rozszerzone; boczne krawędzie przedplecza w formie żebra, mniej lub bardziej wyraźnie oddzielonego od reszty przedplecza; przedplecze w środku z jednym, czasami słabo widocznym, gładkim żebrem; trzeci (drugi widoczny) sternit odwłoka bez skierowanego do przodu wyrostka; śródpiersie z szeroką i głęboką bruzdą biegnąca pomiędzy biodrami nóg środkowej pary, ale bez żebra w bruzdzie; ciało wąskie, wydłużone; żyłka radialna o takiej strukturze, jak reszta przykrywki; boczne części przykrywki (exocorium) punktowane bezbarwnymi punktami; golenie nóg bez długich i mocnych kolców; stopy trójczłonowe; listewka brzeżna odwłoka cała jasna, czasami z mniej lub bardziej widocznymi czarnymi punktami w tylnych kątach każdego segmentu; kanał wyprowadzający przy otworach gruczołów zapachowych na pleurytach zatułowia bardzo długi i wąski, sięgający bocznej krawędzi ewaporatorium; długość ciała 5,0-6,5 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.