START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Pentatomidae   >>   Nezara viridula


Nezara viridula:
Ubarwienie ciała jednolicie zielone (forma smaragdina) lub z głową i przednią częścią przedplecza zabarwioną na żółto (forma torquata); najrzadziej spotykana jest forma aurantiaca charakteryzująca się jednolicie pomarańczowym lub żółtawym ubarwieniem; u nasady tarczki obecne są zwykle trzy białe i dwie czarne plamki ułożone w jednej linii; membrana, bez żadnych plamek, jest przezroczysta (w odróżnieniu od krajowych przedstawicieli rodzaju Palomena sp., u których membrana jest wyraźnie ciemniejsza, brązowa; odnóża barwy zielonej, podobnie jak I, II, prawie cały III i nasadowa część IV członu czułków; pozostałe fragmenty czułków są zabarwione na czerwono; przed oczami znajduje się czarna plamka; ujście gruczołu zapachowego zakończone krótką perytremą (płytką przetchlinkową, silnie wydłużoną w rodzaju Acrosternum sp.); długość ciała 13-18 mm.

Czarna plamka przed okiem i ujście gruczołu zapachowego oraz szata zimowa:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.