START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Pentatomidae   >>   Palomena viridissima


Palomena viridissima:
Długość ciała 9,0-13,0 mm. Bardzo podobny do poprzedniego gatunku, ale nieco mniejszy. Policzki dłuższe od nadustka, bardzo często stykają się przed nim końcami. Drugi człon czułków wyraźnie dłuższy niż trzeci. Boczne rogi przedplecza bardziej zaokrąglone niż u P. prasina, jego boczne krawędzie w swej części przed kątami bocznymi wyraźnie wydęte, co szczególnie dobrze widoczne jest przy oglądaniu przedplecza od strony brzusznej. Kapsuła genitalna samca z wyraźnym, głębokim wcięciem na tylnej krawędzi. Gatunek eurosyberyjski. Spotykany najczęściej na krzewach i drzewach liściastych, ale również w zbiorowiskach łąkowych i ruderalnych. Bionomia jak u poprzedniego gatunku, czasami oba współwystępują na tych samych roślinach.
Na podstawie:
Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.