START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Pentatomidae   >>   Pinthaeus sanguinipes


Pinthaeus sanguinipes:
Długość ciała 11,0-17,0 mm. Ubarwienie brązowe; strona grzbietowa z licznymi czarnymi punktami. Głowa, przednia część przedplecza i jego boczne wyrostki, czasami również nasada tarczki całkowicie lub prawie całkowicie czarne, często z lekkim brązowozielonym metalicznym połyskiem. Czułki czarne, z wyjątkiem jaśniejszego pierwszego członu oraz części nasadowej członu piątego. Nasada tarczki z dwoma jasnymi niepunktowanymi wypukłościami w jej kątach, czasami podobna plama widoczna na szczycie tarczki. Przykrywka (corium) wyraźnie dłuższa od tarczki; błonka półpokryw brązowa, silnie wystaje poza koniec odwłoka. Odwłok od spodu żółty lub żółtoczerwony z ciemny punktami i plamami. Listewka brzeżna odwłoka z jasnymi i ciemnymi pasami. Odnóża jasne, zazwyczaj żółtobrązowe, golenie u nasady czasami wyraźnie ciemniejsze, trzeci człon stóp czarny. Gatunek eurosyberyjski, ciepłolubny, nie występujący w północnych regionach Europy; coraz rzadszy również na obszarach Europy środkowej i południowej. Zimują osobniki dorosłe; imago nowego pokolenia pojawiają się w sierpniu. Podobnie, jak inne gatunki podrodziny jest drapieżnikiem; żywi się larwami i imago Lepidoptera, a także larwami oraz poczwarkami Hymenoptera i Diptera. Najczęściej spotykany na drzewach liściastych, rzadziej na krzewach, a zupełnie wyjątkowo na roślinności zielnej.
Na podstawie:
Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.