START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Pentatomidae   >>   Podops inunctus


Podops inunctus:
Długość ciała 5,0-7,0 mm. Ubarwienie od brązowożółtego do szarobrązowego; górna i dolna strona ciała z licznymi ciemnymi punktami. Głowa, przednia część przedplecza (tzw. kalusy), nasadowa krawędź tarczki, oraz pleuryty przed-, śród- i zatułowia wyraźnie ciemniejsze od reszty ciała. Nadustek wolny, jego koniec nie zakryty przez policzki; środek głowy z masywnym, podłużnym żebrem, zazwyczaj na szczycie nieco jaśniejszym niż pozostała część głowy; nasada czułków wydłużona w formie kolca wystającego poza boczną krawędź głowy i wyraźnie widocznego z góry. Krawędzie boczne przedplecza w przedniej części z dużymi młotowatymi wyrostkami, a w tylnej z mniej lub bardziej wyraźnym zębem. Boczne krawędzie tarczki u nasady prawie równoległe; jej powierzchnia w przedniej części z wyraźnym, zwężającym się ku tyłowi wzniesieniem. Listewka odwłoka ciemna, punktowana, z jasnym obrzeżeniem. Żyje u nasady roślin (głównie traw - Poaceae i goździkowatych - Caryophyllaceae) zarówno na terenach piaszczystych, jak na podmokłych łąkach i terenach zabagnionych; ze względu na skryty tryb życia odławiany niezbyt często. Zimują owady dorosłe pod mchem, w trawie, a czasami nawet pod zwierzęcymi ekskrementami.
Na podstawie:
Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.