START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Pentatomidae   >>   Rhaphigaster nebulosa

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae". J. Lis. Toruń 2000.
Rhaphigaster nebulosa:
Kłujka (labium) na całej długości cienka, jej pierwszy człon zaczyna się daleko od przedniej krawędzi głowy i przedniej krawędzi bukuli (podrodzina Pentatominae); boczne części głowy, przedplecza i nasady półpokryw nie spłaszczone i nie rozszerzone; boczne krawędzie przedplecza w formie żebra, mniej lub bardziej wyraźnie oddzielonego od reszty przedplecza; boczne rogi przedplecza wcale lub tylko nieznacznie odstające na boki; tarczka zakrywa nie więcej niż dwie trzecie odwłoka, a jeśli jest dłuższa (Podopinae), to szerokość tarczki jest mniejsza niż tylna krawędź przedplecza; tarczka mniej lub bardziej trójkątna, sięgająca środka lub nieco za środek długości odwłoka, zakrywająca niewielką część półpokryw; golenie nóg bez długich i mocnych kolców; trzeci (drugi widoczny) sternit odwłoka z wyraźnym, skierowanym do przodu wyrostkiem; wyrostek drugiego segmentu odwłoka sięga bioder przedniej pary odnóży; stopy trójczłonowe; listewka brzeżna odwłoka dwubarwna, z ciemnymi plamami przy przedniej i tylnej krawędzi każdego segmentu; tylnoboczne kąty sternitów odwłoka wyciągnięte w małe, czarne wyrostki o kształcie kolców, widoczne także z góry; długość ciała 13,0-16,0 mm.
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.