START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Pentatomidae   >>   Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761)


Rhaphigaster nebulosa:
Długość ciała 13,0-16,0 mm. Ubarwienie od szaro żółtego do kasztanowego; grzbietowa strona ciała gęsto punktowana czarnymi punktami, miejscami zlewającymi się w skupiska; punktowanie strony brzusznej znacznie rzadsze. Nadustek wolny, tej długości lub nieznacznie dłuższy od policzków; czułki z szerokimi czarnymi obrączkami. Błonka półpokryw zazwyczaj bezbarwna z ciemniejszymi nieregularnymi plamami. Tylnoboczne kąty sternitów odwłoka wyciągnięte w małe, czarne wyrostki o kształcie kolców, widoczne także z góry. Odnóża tego kolom, co reszta ciała, ich punktowanie rzadkie; ostatni człon stopy prawie cały wyraźnie czarny. Gatunek ciepłolubny, zasiedlający południowe regiony Palearktyki. W środkowej części Europy spotykany zazwyczaj w silnie nasłonecznionych sztucznie nasadzanych drzewostanach, słonecznych parkach, ogrodach, starych sadach, czy alejach; bardzo rzadko spotykany w naturalnych zbiorowiskach leśnych, jeżeli już to na ich obrzeżach. Zimują owady dorosłe. Mimo faktu, iż są fitofagami, często atakują i zjadają inne drobne owady.
Na podstawie:
Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.