START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Pentatomidae   >>   Troilus luridus


Troilus luridus:
Długość ciała 10,0-13,0 mm. Ubarwienie od żółtobrązowego do szarobrązowego; grzbietowa strona dała bardzo gęsto punktowana, czarnymi, czysto zlewającymi się ze sobą punktami; głowa, przednia i boczne części przedplecza, czasami również nasada tarczki i listewka brzeżna odwłoka z zielonawym metalicznym połyskiem. Brzuszna strona ciała oraz odnóża punktowane czarnymi, drobnymi punktami, ale znacznie rzadziej niż strona grzbietowa; stopy prawie całe czarne. Czułki czarne, ich pierwszy człon od spodu jasny, drugi czasami także z jasnym pasem, czwarty człon na szczycie szeroko żółty łub żółtobrązowy. Tarczka krótsza niż przykrywka (corium), w nasadowych rogach często z niepunktowanymi jaśniejszymi plamami; błonka półpokryw brązowa. Listewka brzeżna odwłoka czarna, jej poszczególne segmenty z mniej lub bardziej wyraźną jaśniejszą plamą w środku. Gatunek eurosyberyjski, znany z całej Polski. Jako drapieżnik polujący głównie na larwy Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera i Hemiptera, często spotykany zarówno na drzewach liściastych, jak i iglastych, głównie w borach sosnowych i mieszanych. Zimują owady dorosłe, głównie w ściółce i pod mchem; pierwsze imago nowego pokolenia pojawiają się zazwyczaj w połowie sierpnia, a ze względu na długi rozwój, larwy piątego stadium można spotkać jeszcze we wrześniu, a czasami nawet na początku października.
Na podstawie:
Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.