START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Reduviidae   >>   Coranus aethiops

Na podstawie: Gierlasiński G., Chłond D., Taszakowski A., Lis B. 2019. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 13: 69-92.
Coranus aethiops:
W odróżnieniu od pozostałych gatunków rodzaju występujących w Polsce brzuszna część odwłoka jest czarna. Biologia słabo poznana; najbardziej odporny na niskie temperatury spośród wszystkich gatunków z rodzaju, znajdowany w północnych rejonach Eurazji oraz w górach (może być uznawany za gatunek borealnogórski); prawdopodobnie zimują osobniki dorosłe, jednak cykl życiowy jest nieznany.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.