START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Reduviidae   >>   Coranus woodroffei

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978. oraz "Coranus woodroffei new to the Polish fauna", Lis B., Lis J.A. 2004.
Coranus woodroffei:
Pierwszy człon czułków dłuższy od drugiego; poprzeczne przewężenie lub bruzda dzieli przedplecze na część przednią i tylną; ciało w zarysie podłużnie owalne, mocno zbudowane; u form krótkoskrzydłych półpokrywy sięgają do 3-go tergitu, rzadko dotykają 4-go; korium bez komórki lub z małą, czworokątną, od której na błonkę odchodzą dwie żyłki; biodra pierwszej pary nóg krótkie, ich długość najwyżej dwukrotnie większa od szerokości; przyoczka obecne; obwódka odwłoka dwubarwna; boki śródpiersia na przednim brzegu z małym, okrągłym wzgórkiem; nogi czarne lub brunatne; brzuszna strona odwłoka z 1-7 podłużnymi, ciemnymi pasami (u C. subapterus jednolicie ciemna);


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.