START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Reduviidaee   >>   Empicoris culiciformis

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978.


Empicoris culiciformis:
Głowa mała, okrągława z poprzeczną bruzdą; tylny brzeg przedplecza bez kolca; ciało wąskie, pałeczkowate o bardzo delikatnej budowie; biodra pierwszej pary nóg wydłużone, ich długość co najmniej cztery razy większa od szerokości; przyoczek brak; ciemne pierścienie na czułkach i nogach szersze od pierścieni jasnych. ; listewka odwłoka z jasnymi i brunatnymi plamami; długość ciała 4,0-4,5 mm;Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.