START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Reduviidae   >>   Empicoris vagabundus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978.
Empicoris vagabundus:
Głowa mała, okrągława z poprzeczną bruzdą; ciało wąskie, pałeczkowate o bardzo delikatnej budowie; biodra pierwszej pary nóg wydłużone, ich długość co najmniej cztery razy większa od szerokości; przyoczek brak; ciemne pierścienie na czułkach i udach węższe od pierścieni jasnych; listewka odwłoka jasnobrunatna, jednobarwna; długość ciała 6,0-7,0 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.