START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Reduviidae   >>   Phymata crassipes

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978.
Phymata crassipes:
Czułki czteroczłonowe, osadzone blisko siebie na przodzie głowy przed oczami; ostatni ich człon pałkowaty lub wrzecionowato zgrubiały; głowa z profilu prawie pięciokątna; ryjek krótki i gruby, ukryty w rynnie pod spodem głowy i przedpiersia; między przednimi biodrami rynna strydulacyjna; ciało spłaszczone; pierwsza para nóg przekształcona w narząd chwytny; silnie rozszerzone i nieco spłaszczone udo i krótka, sierpowata goleń składają się scyzorykowato; zewnętrzne brzegi przedtułowia i odwłoka wniesione do góry tak, że strona grzbietowa ma wygląd wklęsły; zewnętrzne brzegi trzech pierwszych segmentów odwłoka białe z czarnymi punktami; długość ciała 8,0-10,0 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.