START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Reduviidae   >>   Pygolampis bidentata

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978.
Pygolampis bidentata:
Pierwszy człon czułków długi i gruby z dwoma szeregami mocnych szczecin na spodniej stronie, między które układa się drugi człon cienki i krótko owłosiony; przedplecze bez poprzecznego przewężenia lub bruzdy; ciało w zarysie podłużnie owalne, mocno zbudowane; korium z dużą, pięciokątną komórką i odchodzącymi od niej na błonkę trzema żyłkami; błoniasta część korium i błonka ciemne, brunatno ubarwione, błyszczące, z wyraźnymi żyłkami; biodra pierwszej pary nóg krótkie, ich długość najwyżej dwukrotnie większa od szerokości; przyoczka obecne; długość ciała 13,0-16,0 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.