START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Reduviidae   >>   Rhynocoris annulatus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978.
Rhynocoris annulatus:
Pierwszy człon czułków dłuższy od drugiego; poprzeczne przewężenie lub bruzda dzieli przedplecze na część przednią i tylną; boki śródpiersia bez okrągłego wzgórka; ciało w zarysie podłużnie owalne, mocno zbudowane; korium bez komórki lub z małą, czworokątną, od której na błonkę odchodzą dwie żyłki; biodra pierwszej pary nóg krótkie, ich długość najwyżej dwukrotnie większa od szerokości; przyoczka obecne; obwódka odwłoka dwubarwna; nogi zawsze, przynajmniej częściowo, ubarwione czerwono; barwa czerwona występuje tylko na nogach i listewce odwłoka; długość ciała 12,0-15,0 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.